Ανακοινώνεται ότι μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Δήμου Αιγιάλειας το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στη συνεδρίαση του στις 20 Σεπτεμβρίου 2012 ενέκρινε τη χορήγηση δανείου ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ στο Δήμο μας προς εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του και ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του.Για τη λήψη της θετικής για το Δήμο μας απόφασης το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων έλαβε υπόψη του την οικονομική κατάσταση του Δήμου, τη δανειακή κατάσταση και τη δανειοληπτική του ικανότητα καθώς και την ασφάλεια για την ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου.

Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα και αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια να μπει μια τάξη στα οικονομικά του Δήμου και κυρίως στις οφειλές των πρώην Δήμων (όπως εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου την 1η Αυγούστου 2012) , αφού αυτές τις ληξιπρόθεσμες οφειλές αφορά κατά κύριο λόγο.

Για το θέμα ο Δήμαρχος Αιγιάλειας κ. Στάθης Θεοδωρακόπουλος δήλωσε : « Η έγκριση του δανείου αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να εξοφλήσουμε ένα σημαντικό μέρος από τα χρέη που παραλάβαμε και παράλληλα να προγραμματίσουμε καλύτερα τα οικονομικά του Δήμου μας. Παράλληλα, θα υπάρξει μια εισροή ενός πολύ σημαντικού ποσού στην τοπική οικονομία, προσφέροντας μια σχετική ανακούφιση σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Ο κόσμος πρέπει να πάρει τα λεφτά του. Η τόνωση της τοπικής αγοράς αλλά και η προσπάθεια να ξανακερδίσει ο Δήμος της αξιοπιστία του σε σχέση με τους προμηθευτές του είναι πρωταρχικοί στόχοι της Δημοτικής Αρχής, στοιχήματα που κερδίζονται μέρα με τη μέρα».

Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών απαιτείται η έγκριση – αποδοχή των όρων του δανείου από το Δημοτικό Συμβούλιο.