Στο 2ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Αιγίου για το σχολ. έτος 2012-13 θα λειτουργήσουν οι παρακάτω τομείς με τις αντίστοιχες ειδικότητες:
1.Ηλεκτρολογίας (Ειδικότητα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων )
2.Μηχανολογίας (Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών )
3.Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (Ειδικότητα Υπαλλήλων Διοίκηση και Οικονομικών Υπηρεσιών )
Στο Επαγγελματικό Λύκειο μπορούν να φοιτήσουν:
• Οι απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου & οποιουδήποτε παλαιότερου τύπου Λυκείου.
• Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Λ,  Τ.Ε.Ε,  ΕΠΑ.Λ.
Στην Α΄ ΤΑΞΗ εγγράφονται:
Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισοτίμου τίτλου, χωρίς εξετάσεις.
Στην Β΄ ΤΑΞΗ εγγράφονται:
1.Οι προαγόμενοι στη Β΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ ή ΓΕ.Λ.
2.Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισότιμου προς αυτό.
3.Οι κάτοχοι Πτυχίου:
• Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ)
• Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ)
• Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ)
• Α΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε.
• Β΄Κύκλου Τ.Ε.Ε,
προκειμένου να αποκτήσουν ειδικότητα άλλου Τομέα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.
Στην Γ΄ Τάξη εγγράφονται:
1.Οι προαγόμενοι στην Γ΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ.
2.Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης:
• Οι κάτοχοι Πτυχίου Α΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε αντίστοιχης ειδικότητας.
• Οι κάτοχοι Πτυχίου Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε άλλης ειδικότητας του ίδιου τομέα.
• Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Λ άλλης ειδικότητας του ίδιου τομέα.
• Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ άλλης ειδικότητας του ίδιου τομέα.
Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται εντός της σχολικής μονάδας, στα μαθήματα και τις εργαστηριακές ασκήσεις που διδάσκονται στην αντίστοιχη τάξη.
Εγγραφές γίνονται μέχρι 30 Ιουνίου και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
Πληροφορίες: 2ο ΕΠΑΛ (Εσπερινό) Αιγίου (Ξηρολιθίων, Αίγιο) τηλ. 26910-25552 και ώρες 7 μ.μ.-10.30 μ.μ.