Το Δ.Σ. και οι εκπαιδευτές του Ε.Κ.Α.ΜΕ./ Α.με Α. εργάζονται για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρίες της περιοχής μας. Η ικανοποίηση όμως έρχεται με την αναγνώριση του έργου αυτού  από ανθρώπους που παρακολουθούν την πορεία και την εξέλιξη του Κέντρου και που θέλουν να συνεισφέρουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι και ο Ανώνυμος δωρητής που στην μνήμη της αγαπητής Μαρίας Πιπέρη θέλησε να προσφέρει στο Κέντρο μας έναν ηλεκτρικό γερανό ανύψωσης ώστε να χρησιμοποιηθεί στο τμήμα της φυσιοθεραπείας.
Το Δ.Σ., οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στον Ανώνυμο δωρητή για αυτήν  την  χειρονομία αγάπης που θα τους  εξυπηρετήσει και θα τους  λύσει τα χέρια.