Στο Τριμελές Εφετείο Πατρών άρχισε χθες η εκδίκαση της μηνύσεως του κ. Παν. Σημάτη κατά του Σεβ. Μητροπολίτη ΑμβροσίουΗ ακροαματική διαδικασία άρχισε στις 9.30’π.μ. περίπου και διακόπηκε γύρω στις 3.30’ μ.μ. λόγω συμπληρώσεως του ωραρίου και θα συνεχισθεί στις 17 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα μάλιστα με Στην αρχή η κα Πρόεδρος πρότεινε τον συμβιβασμό των δύο πλευρών. Ο κ. Σημάτης απήντησε, ότι είναι πρόθυμος να αποσύρει την μήνυσή του, υπό τον όρο ότι ο Μητροπολίτης θα ζητήσει συγγνώμη. Ο Σεβ. Μητροπολίτης, καθήμενος ήδη στο εδώλιο του κατηγορουμένου, δήλωσε, ότι δεν αισθάνεται ένοχος και για το λόγο αυτό προτιμά να συνεχισθεί η διαδικασία.
Έτσι λοιπόν άρχισε η εκδίκαση. Στην έδρα κλήθηκε ο κ. Σημάτης, ο οποίος επί τρεις ώρες περίπου κατέθετε και ο οποίος με περίσσεια οργή επιτέθηκε κατά του προσώπου του Μητροπολίτου όπως αναφέρει η Μητρόπολη σε ανακοίνωσή της.
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι Συνήγοροι της Πολιτική Αγωγής, έπειτα δε και οι Συνήγοροι της υπερασπίσεως.
Μετά το διάλειμμα στην έδρα κλήθηκε ο Μάρτυρας κ. Παναγ. Χριστινάκης, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, προταθείς από την Πολιτική Αγωγή. Στο σημείο αυτό διακόπηκε η ακροαματική διαδικασία, η οποία και θα συνεχισθεί την Τετάρτη 17η Οκτωβρίου.
Μάλιστα σε σχετική ανακοίνωση της Μητρόπολης αναφέρεται: «Εκ μέρους παρισταμένων κατά την ακροαματική δια-δικασία παρετηρήθη, ότι αν και έχουν παρέλθει εξ (6) χρόνια από τήν εποχή των γεγονότων (2006) δεν έχει υποχωρήσει καθόλου το πάθος και το μίσος του κ. Σημάτη κατά του Μητροπολίτου μας».