Ο Δήμος Αιγιαλείας προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για το έργο “e-kallikratis-ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”, που αφορά στη δημιουργία και λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης (portal), με σκοπό την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα του διαδικτύου, αφού θα παρέχει υπηρεσίες στους δημότες χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες, όπως αυτές των κινητών τηλεφώνων. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι», του ΕΣΠΑ και οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 510.790,00 € (συμπ. ΦΠΑ).

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μέχρι τις 24 Οκτωβρίου στις 11 μ.μ., στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας (Αγ.Μελετίου 11). Πληροφορίες δίνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Σπύρο Προσελέντη στο τηλ. 26910-25555. Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει:

· Την ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης για το Δήμο Αιγιαλείας, μέσω της οποίας θα παρέχεται πληροφοριακό υλικό και on line υπηρεσίες του Δήμου.
· Η ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής κάρτας δημότη.
· Η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ευφυούς διαχείρισης θέσεων στάθμευσης και ενημέρωσης πολιτών (e-parking).
· Ανάπτυξη συστήματος δωρεάν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Δήμου μέσω Ίντερνετ με χρήση της τεχνολογία VoIP.
· Την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (Servers, PCs κ.λπ.) για την «φιλοξενία» και ενημέρωση της Πύλης.
· Εκπαίδευση των χρηστών (εσωτερικών και εξωτερικών).
· Δράσεις προβολής και προώθησης του Έργου στην τοπική κοινωνία του Δήμου. Ενδεικτικά αναφέρεται η δημιουργία ημερίδων, φυλλαδίων καθώς και εκθεσιακού περιπτέρου με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επίδειξη της λειτουργίας του έργου.
· Επιτόπια υποστήριξη από τον Ανάδοχο στο Δήμο κατά τη διάρκεια της Παραγωγικής Λειτουργίας του έργου. Η επιτόπια υποστήριξη θα περιλαμβάνει τη διάθεση ενός Ειδικευμένου Τεχνικού που θα παραβρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο και θα είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση και συντήρηση των συστημάτων του έργου αλλά και την μεταφορά τεχνογνωσίας στους υπαλλήλους του Δήμου σχετικά με τη διαδικασία ενημέρωσης και συντήρησης της Πύλης και των νέων υποδομών.

Ενδιαφέρον προκαλεί το κόστος Ενεργειών Διάχυσης Αποτελεσμάτων, που προβλέπει δύο ημερίδες όπου θα παρουσιάζονται οι στόχοι του έργου και τα αποτελέσματά του (2.000 η μία), η έκδοση ενημερωτικού υλικού του έργου (15.000 φυλλάδια με 1.500 ευρώ, 100 αφίσες με 200 ευρώ, μακέτες με κόστος 2.000 ευρώ και άρθρα στον τύπο 2.300 ευρώ), όπως και η πραγματοποίηση ενημερωτικών παρουσιάσεων στους πολίτες με την παρουσία εκπροσώπων των ΜΜΕ που θα κοστίζουν 8.000 ευρώ.

Η πλήρης προκήρυξη, οι όροι και άλλες πληροφορίες για το έργο, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας. Δείτε τα ΕΔΩ

filodimos.gr