Το Γραφείο Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών ενόψει της θερινής περιόδου καλεί όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας να μεριμνήσουν άμεσα για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων ο Δήμος θα προβεί σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό και την επιβολή προστίμων. Τονίζεται ότι οι υπόχρεοι που δεν θα συμμορφωθούν υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα περί παραβίασης διατάξεων για την προφύλαξη από τη φωτιά.