Επειδή πολύς λίγος γίνεται τελευταία σχετικά με το διαγωνισμό δημιουργίας και λειτουργίας Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Αιγιάλειας και πολλές ανακρίβειες δημοσιοποιούνται με στόχο την σύγχυση των πολιτών και τη δημιουργία εντυπώσεων, ενημερώνουμε του δημότες ότι :
1) Το έργο δεν αφορά την δημιουργία μιας απλής ιστοσελίδας όπως πολλοί έσπευσαν να χαρακτηρίσουν αλλά τη δημιουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης που σε πρώτη φάση θα μπορεί :
α) Να αναπτύξει το σύστημα ηλεκτρονικής κάρτας δημότη.
β) Να παρέχει τη δυνατότητα στους δημότες να λαμβάνουν στοιχεία και έγγραφα σε οποιοδήποτε σημείο του Δήμου και αν βρίσκονται, χωρίς να χρειάζονται να μετακινούνται.
γ) Να δημιουργήσει την υπηρεσία e-parking ώστε να ενημερώνει τους πολίτες ανά πάσα στιγμή που υπάρχουν ελεύθερες θέσεις παρκινγκ.
δ) Να αναπτύξει το σύστημα δωρεάν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Δήμου μέσω Ίντερνετ με το σύστημα VoIP.
ε) Να αξιοποιήσει στο έπακρο τα σημεία διασύνδεσης με το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».

2) Το έργο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 07 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων(ΔΕΠΙΝ) 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.
Με άλλα λόγια δεν πρόκειται να κοστίσει στο ταμείο του Δήμου ούτε ένα ευρώ, τα δε χρήματα (415.276,42 Ευρώ συν ΦΠΑ23%) δίδονται αποκλειστικά και μόνο για αυτό το σκοπό.

Αποτελεί πεποίθηση του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής ότι η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των πολιτών αποτελεί δομικό στοιχείο μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η δυνατότητα δε πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν λειτουργίες του Δήμου, στοιχείο διαφάνειας και δημοκρατικής λειτουργίας.

Τέλος αναφορικά με αμφιλεγόμενες ιστοσελίδες και ανοίκειους χαρακτηρισμούς – που ορισμένοι βιάστηκαν να αναπαράγουν – ο Δήμος Αιγιάλειας ενημερώνει ότι ενημερώθηκε το νομικό του τμήμα για την προώθηση των αρμοζουσών ενεργειών.