Αμοιβή 5000€ δίνει ο γνωστός επιχειρηματίας Τάκης Κουνινιώτης σε όποιον συμπολίτη είδε, άκουσε ή έχει πληροφορίες σχετικά με την κλοπή των κειμηλίων που τόσο κόπο και μεράκι είχε συλλέξει όλ`αυτά τα χρόνια.Από το Συγκρότημα Εταιριών Κουνινιώτη χθες εξεδόθη η κάτωθι ανακοίνωση: «Ανακοινώνεται ότι το χρονικό διάστημα από 2/11/12 έως 13/11/12 έγινε διάρρηξη στο κτίριο Κουνινιώτη (πρώην Κλωστήρια Αιγίου) στην περιοχή Γέφυρα Μεγανίτη. Κατά την διάρρηξη έγιναν καταστροφές σε αρχειακό υλικό και εξοπλισμό των γραφείων και του μουσείου της εταιρείας και εκλάπησαν αντικείμενα από το Μουσείο.
Τα αντικείμενα που εκλάπησαν είναι αντίγραφα πλοίων εποχής 1920 & 1950, συλλογές νομι¬σμάτων, παράσημα, πίνακες, ελαιογραφίες, μικροαντικείμενα, φωτιστικά-αντίκες, πα¬λαιά βιβλία, σημαίες κ.α.
Τα αντικείμενα αυτά, έχουν μεγάλη συναισθηματική αλλά και ιστορική αξία και όπως είναι γνωστό το Μουσείο Κουνινιώτη, στο σύνολό του έχει δωρηθεί ήδη στον Δήμο Αιγίου.
Για τον λόγο αυτό, ενημερώνουμε, ότι όποιος γνωρίζει και μπορεί να παράσχει ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ προσωπικώς στον κο Τάκη Κουνινιώτη, που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την εύρεση των κλαπέντων, θα αμειφθεί με το ποσόν των ευρώ 5.000».