Δεκατέσσερα άτομα και δύο οδηγοί για κατεπείγουσες εποχιακές ανάγκες

Συνεδρίασε εκτάκτως χθες Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, με θέμα την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας μέχρι δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2012.
Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει για την πρόσληψη των δεκατεσσάρων υπαλλήλων αλλά και δύο οδηγών σε προγενέστερη συνεδρίαση αλλά …γραφειοκρατικοί λόγοι το επανέφεραν στη χθεσινή συνεδρίαση. Ο λόγος ήταν πως από την Περιφέρεια δεν έγινε δεκτή η εισήγηση όπως είχε σταλεί από το Δήμο Αιγιαλείας καθώς έπρεπε να είναι από την τεχνική υπηρεσία αλλά και γιατί στην εισήγηση δεν αναφερόταν το επακριβές ποσό που φτάνει τις 32.800€ και 10.500€ για τις εισφορές.
Τελικώς το συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των προσλήψεων, οπότε θα σταλεί εκ νέου η εισήγηση στην Περιφέρεια με τις απαραίτητες διορθώσεις.