YHS TSIVLOUΕπιστολή καταπέλτης εκθέτει όσους διαχειρίστηκαν την υπόθεση ΥΗΣ Τσιβλού με σαφή υπονοούμενα για… συγκαλύψεις και θέτοντας παράλληλα προ των ευθυνών της τη νέα δημοτική αρχή.

Είναι πράγματι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η επιστολή της Ανοικτής Επιτροπής Κατοίκων –Δημοτών της Τ.Κ. Πλατάνου που παραθέτουμε αυτούσια:
«Οι παλιότεροι από εμάς θυμόμαστε αλλά πρέπει να γνωρίζουν και οι νεότεροι ότι η πρώην κοινότητα Πλατάνου με τη σύσταση της ΥΗΣ Τσιβλού επεδίωκε την απόκτηση εσόδων σύμφωνα αρ 260 παρ 2 εδ γ ΠΔ 383-89 που εν συνεχεία θα χρησιμοποιούνταν για κοινωφελείς σκοπούς-υπηρεσίες προς τους κατοίκους του χωριού μας.
ΕΚΤΙΜΑΜΕ
ότι, για μια ακόμη φορά ο δήμος Αιγιαλείας επιχειρεί με την 417/29-07-14 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΣ) περί έγκρισης έκθεσης λήξης εκκαθάρισης της ΥΗΣ Τσιβλού να αφαιρέσει τα δικαιώματα στη διοίκηση της επιχείρησης από την ΤΚ Πλατάνου με πρόφαση την εκκαθάριση. Επίσης με την ίδια απόφαση επιχειρείται τακτοποίηση εκκρεμοτήτων της απερχόμενης δημοτικής αρχής που εμφανίζεται ότι έλυσε το θέμα της ΔΕ Αιγιαλείας ΥΗΣ Τσιβλού γεγονός που δεν συνέβηκε λόγο έλλειψης πολιτικής βούλησης νομικά θωρακισμένης. Οι ισχυρισμοί παραγόντων του Δήμου Αιγιαλείας ως καθολικού διάδοχου του Δήμου Ακράτας για δήθεν παραλείψεις του προκατόχου του μέχρι τις 31-12-2010 σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, όχι μόνο δεν βλάπτουν τον νυν δήμο Αιγιαλείας, αλλά τον ευνοούν με την ενσωμάτωση, συγχώνευση ή οτιδήποτε άλλο ευφάνταστο σκεφτεί κανείς για την ΔΕ ΥΗΣ Τσιβλού, τον υφιστάμενο Δήμο και τις άλλες επιχειρήσεις του. Θα έπρεπε λοιπόν, αντί κάποιοι από τον Δήμο Αιγιαλείας, να μιλούν για δήθεν παραλείψεις του πρώην Δήμου Ακράτας, να τον ευχαριστούν για τα μεγάλα οφέλη που ισχυρίζονται δια του τύπου ότι αποκομίζουν με τη λήψη της απόφασης περί « έγκρισης έκθεσης λήξης εκκαθάρισης» της ΔΕ ΥΗΣ Τσιβλού, ωφελούμενοι όλως παραδόξως λόγο παραλείψεων, αντί να βλάπτονται Περισσεύει επιτέλους κύριοι η υποκρισία.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ,
όσοι ενδιαφερόμαστε για την ΔΕ ΥΗΣ Τσιβλού μαζί με τα εναπομείναντα ενεργά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της επιχείρησης ΥΗΣ Τσιβλού καθώς και όσοι απανταχού της γης συνδεόμαστε με το χωριό μας και νοιαζόμαστε για αυτό ασπαζόμενοι τα δίκαια και νομοθετικά κατοχυρωμένα αυτοδιοικητικά δικαιώματά μας (π.χ η πλειοψηφία του ΔΣ της ΥΗΣ Τσιβλού από κατοίκους ΤΚ Πλατάνου αρ 16 παρ 5 του ν 2539/97) θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα ,που όχι τυχαία συντηρείται επί μία επταετία, και θα παρεμβαίνουμε αναλόγως . Θα αγωνιστούμε με όλα τα μέσα ώστε να συνεχιστεί στην ουσία του το ιδρυτικό καθεστώς της επιχείρησης χωρίς αιφνιδιασμούς της τοπικής κοινωνίας του Χωριού μας κ.λ.π.
ΖΗΤΑΜΕ, από την νέα δημοτική Αρχή:
– Την συμμόρφωση επιτέλους του Δήμου Αιγιαλείας προς την απόφαση 2422/2011του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχει κοινοποιηθεί νόμιμα στο Δήμο από τον Απρίλιο του 2012 και ακυρώνει την απόφαση ορισμού των μελών του τελευταίου ΔΣ της ΥΗΣ Τσιβλού με την305/07 ΑΔΣ Ακράτας κ.τ.λ, ώστε να εξασφαλιστεί πραγματικά η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.
– Την ανάκληση κάθε πράξης αναφορικά με δήθεν λύση και εκκαθάριση της ΥΗΣ Τσιβλού και κάθε συναφούς των
-Να σταματήσει η σκόπιμη εμφάνιση του χωριού μας, από κάποιους, ως ενός πλούσιου χωριού που όμως με τις παρεμβάσεις των μέχρι σήμερα ΟΤΑ δεν έχει ωφεληθεί σχεδόν καθόλου από τα έσοδα της ΔΕ Αιγιαλείας ΥΗΣ Τσιβλού που βρίσκετε στα όρια του. Μένει να αποδειχθεί η τύχη των εσόδων επί διοικήσεως του νυν ΔΣ της επιχείρησης.
-Την διάθεση επίσης στην ΤΚ Πλατάνου όλων των καθαρών εσόδων της ΥΗΣ Τσιβλού που την δημιούργησε υφιστάμενη και όλες τις συνέπειες σύστασης και λειτουργίας καθώς και τις επιβαρύνσεις φυσικού περιβάλλοντος κ.τ.λ
– Να μην αφαιρέσει τη διοίκηση από την ΤΚ Πλατάνου όπως ισχύει μέχρι σήμερα στηρίζοντας και όχι διακόπτοντας ο Δήμος μια πιλοτική αναπτυξιακή πρωτοβουλία της πρώην κοινότητας Πλατάνου που λειτουργεί με σεβασμό στο περιβάλλον και αποσκοπεί από ιδρύσεως της σε ανταποδοτικά οφέλη για την τοπική κοινωνία που για άλλους λόγους ακόμη δεν είδε.