Αντιδράσεις, για μια ακόμα φορά, προκάλεσαν στην Αιγιάλεια, οι προτάσεις που φέρεται ότι κατέθεσε ο πρόεδρος του ΤΕΙ Πάτρας Σ. Καπλάνης, στον υπουργό Παιδείας για εξοικονόμηση πόρων και εξορθολογισμό των ΤΕΙ προτείνοντας των περιορισμό των τμημάτων- παραρτημάτων των ΤΕΙ και συνένωση των τμημάτων …όπου είναι εφικτό.
Με τις σχέσεις δημάρχου –προέδρου να παραμένουν τεταμένες, ο Στ.Θεοδωρακόπουλος αναφερόμενος στο θέμα ο Στ. Θεοδωρακόπουλος έκανε λόγο για τη βιωσιμότητα του τμήματος του Αιγίου καθώς όπως το χαρακτήρισε είναι το μοναδικό υγιές, ικανό και δυνατό επιστημονικά από όλα τα τμήματα ΤΕΙ της Πάτρας.
Συνεχίζοντας ο Στ. Θεοδωρακόπουλος τόνισε πως ο κ. Καπλάνης με τις προτάσεις του …βασανίζει ολόκληρη την πόλη. «Να  κλείσει τα τμήματα των Πατρών τα οποία δεν είναι βιώσιμα να τελειώνει η ιστορία, άμα θέλει για να είναι σωστός στις προτάσεις του. Όχι να θέλει να κλείσει τις σχολές του Αιγίου. Από τη λειτουργία τους εξαρτάται μια ολόκληρη περιοχή, η οποία έδωσε το αίμα της για να δημιουργηθούν». Μάλιστα ο Στ. Θεοδωρακόπουλος αναφέρθηκε στο θέμα της παραχώρηση κτιρίων της πρώην χαρτοποιίας στο ΤΕΙ της Πάτρας λέγοντας: «Αν αυτό το χώρο τον δίναμε στην ΚΟΣΚΟ θα είχαμε βγάλει εκατομμύρια. Ήταν διατεθειμένοι να φτιάξουν και λιμάνι και να έχουν και εσωτερικό χώρο που δεν υπάρχει σε κανένα μέρος της Ευρώπης. Μπορούσαμε να τα έχουμε δώσει και να μην έχουμε παραχωρήσει την παλιά Χαρτοποιία στα ΤΕΙ. Να τα είχαμε πάει π.χ. σε ένα Γυμνάσιο. Όχι να δώσουμε το καλύτερο «φιλέτο» της Ελλάδος, εμπορικά, βιομηχανικά και τοπικά και από πλευράς θάλασσας».