Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 και αποφάσισε τα παρακάτω:
1.Διατήρηση ανεξάρτητου και αυτόνομου του Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας. Πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό.
2.Αύξηση συνολικά της κρατικής χρηματοδότησης στην υγεία στο μέσο όρο των χωρών της ΕΕ
3.Άμεση στελέχωση των ΠΕΔΥ με ιατρικό και λοιπό προσωπικό. Επαναλειτουργία όλων των εργαστηρίων του ΠΕΔΥ.
4.Συλλογική σύμβαση εργασίας του ΕΟΠΥΥ με τον ΠΙΣ και τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους, για την πρόσβαση των ασφαλισμένων στους ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς. Άνοιγμα του ΕΟΠΥΥ σε νέους γιατρούς.
5.Κατάργηση των ασφαλιστικών φορολογικών νόμων και υπουργικών αποφάσεων (Κατρούγκαλου-Πετρόπουλου) και αντικατάστασή τους από ένα δίκαιο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα.
Οραματισμός μας είναι ένα καθολικό, σύγχρονο, αξιοπρεπές, δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, που θα καλύπτει όλους της κατοίκους της χώρας.

Για τον ΙΣ Αιγίου

Ο Πρόεδρος       Η Γραμματέας

Σ. Κοίλιας              Α. Υφαντή