Κ.Υπουργέ,
Με την παρούσα αναφερόμαστε σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί, πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπισθεί νομοθετικά από το Υπουργείο σας.
Μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων αυτών, για μεγάλο χρονικό διάστημα που αναφέρεται σε περίοδο προ της οικονομικής κρίσης, χρησιμοποίησε σαν μέσο χρηματοδότησης την χρηματοδοτική μίσθωση «SALE AND LEASE BACK»,
αντί της κλασσικής διαδικασίας των δανειακών συμβάσεων.
Οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, χρησιμοποιήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι δε τράπεζες προέτρεπαν τις επιχειρήσεις, να προτιμούν αυτού του τύπου τις συμβάσεις, ακόμη και για αντικατάσταση μακροπροθέσμων δανείων. Να σημειωθεί δε ότι οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης είχαν διάρκεια 10-15 έτη το μέγιστον, σχεδόν στο σύνολό τους.
Σήμερα, εν μέσω βαθειάς ύφεσης και ραγδαίας συρρίκνωσης των εργασιών σε μεγάλο τμήμα των επιχειρήσεων, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων που είναι η καταβολή των μισθωμάτων με σοβαρές συνέπειες στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
Όπως γνωρίζετε, το μεγαλύτερο μέρος των συμβάσεων αυτών, αφορά κτιριακές παραγωγικές εγκαταστάσεις, απόλυτα χρήσιμες για την λειτουργία των επιχειρήσεων, που κινδυνεύουν να απωλέσουν, όπως και μηχανολογικός παραγωγικός εξοπλισμός.
Οι επιχειρήσεις αυτές, βρίσκονται σε δυσμενή θέση σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις που έχουν μακροχρόνιες δανειακές υποχρεώσεις με τράπεζες. Ο λόγος είναι ότι ενώ οι επιχειρήσεις με μακροχρόνιες δανειακές συμβάσεις έχουν την δυνατότητα ρυθμίσεων των δανείων τους, όσες έχουν χρηματοδοτηθεί με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν έχουν αυτή την δυνατότητα.
Στα πλαίσια αυτά, παρακαλούμε να εξετάσετε την δυνατότητα αντιμετώπισης νομοθετικά αυτού του θέματος, ώστε οι εταιρίες leasing να προβαίνουν σε ρυθμίσεις που να περιλαμβάνουν
-περίοδο χάριτος καταβολής μισθωμάτων μέχρι δύο χρόνια.
-ενσωμάτωση ληξιπροθέσμων μισθωμάτων σε μελλοντικά μισθώματα.
-επιμήκυνση καταβολής των μισθωμάτων με συνολική διάρκεια έως 50 χρόνια για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και έως 20 χρόνια για μηχανολογικό παραγωγικό εξοπλισμό.
Με την διαδικασία θα δοθεί μια σημαντική ανάσα στις επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν την κρίση και παράλληλα θα δοθεί δυνατότητα στις εταιρίες leasing να εξυγιάνουν τις συμβάσεις τους και να εισπράξουν ομαλά τα οφειλόμενα μισθώματα.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Πλάτων Μαρλαφέκας