Ανακοίνωση με την οποία δίνει αναλυτικά στοιχεία για το θέμα που δημιουργήθηκε με μια μικρή παρτίδα εμφιαλωμένων νερών δίνει η Εταιρία «Ι.Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.- ΚΡΙΝΟΣ» μετά το «σάλο» που επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί με αφορμή το περιστατικό, όπου για μία ακόμα φορά παρατηρήθηκε το φαινόμενο να… «διυλίζουν τον κώνωπα» αυτοί που… «καταπίνουν την κάμηλον».Η εταιρία πάντως με την ανακοίνωσή της δίνει προφανώς την πραγματική διάσταση του θέματος εβρισκόμενη όπως τονίζει σε συνεργασία πάντα με τον ΕΦΕΤ αλλά και το Γενικό Χημείο του Κράτους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: «Η εταιρεία «Ι.Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.- ΚΡΙΝΟΣ» έχει ως βασική προτεραιότητα της την ασφάλεια των καταναλωτών και την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Για αυτό το λόγο εφαρμόζει πλήρες σύστημα ποιότητας HACCP και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 22000:2005.
Στα πλαίσια της διαδικασίας ιχνηλασιμότητας των παραγόμενων προϊόντων, η εταιρεία μας προέβη σε άμεση ανάκληση της παραγόμενης ποσότητας της συγκεκριμένης παρτίδας ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ «ΚΡΙΝΟΣ» στις συσκευασίες 6 φιάλες- 1,5 λίτρου με ημερομηνία λήξης: 7.11.2013 και με αριθμό παρτίδας LOT:121107.
Η εταιρεία «Ι.Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.- ΚΡΙΝΟΣ» στα πλαίσια της στενής συνεργασίας με τον ΕΦΕΤ και το ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ και μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο ήδη έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες απόσυρσής και καταστροφής των συγκεκριμένων προϊόντων από την αγορά.
Τέλος, διαβεβαιώνουμε τους καταναλωτές ότι η εταιρεία μας παραμένει πιστή στις αρχές της, εφαρμόζοντας αυστηρότατους ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας σεβόμενη τον καταναλωτή και την κοινωνία».