Συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας, παρουσία των αρμοδίων γενικών και ειδικών γραμματέων, ζητά με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καθηγητών Πανεπιστημίου (ΠΟΣΔΕΠ) για να συζητηθούν τα θέματα των ακαδημαϊκών λειτουργών και των ερευνητών.Οι καθηγητές τονίζουν ότι τα προβλήματα που υπάρχουν απορρέουν από την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου, αλλά και την προώθηση καταργήσεων και συγχωνεύσεων φορέων του Δημοσίου, όπως επίσης και από τον προϋπολογισμό.
Ειδικότερα, οι καθηγητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, καθώς και οι Έλληνες ερευνητές, αναφέρουν σχετικά με το σχέδιο «Αθηνά» για τις συγχωνεύσεις σχολών και τμημάτων, ότι το υπουργείο έχει θέσει «ασφυκτικές προθεσμίες, χωρίς να δημοσιοποιεί κριτήρια και διαδικασίες, ενώ εμφανίζονται μόνο σχετικές “διαρροές” στον Τύπο και σημαντικά ποσά (πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ), που κόβονται από τον προϋπολογισμό 2013, λόγω της αναδιάρθρωσης των ΑΕΙ».
Η ΠΟΣΔΕΠ διαμαρτύρεται ιδιαίτερα για τις «προωθούμενες ανορθολογικές και ατεκμηρίωτες συγχωνεύσεις Ερευνητικών Κέντρων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, που συνδυάζονται με τη μεταβολή του νομικού καθεστώτος δημόσιων ερευνητικών φορέων επί τα χείρω, την κατάλυση των εργασιακών σχέσεων ερευνητών και λοιπών εργαζομένων και την περαιτέρω περικοπή των προϋπολογισμών των εμπλεκόμενων Ιδρυμάτων». Διαμαρτύρεται, επίσης, για την επιπλέον μείωση κατά 10%- 20% των αποδοχών των καθηγητών.