Σταδιακή υποβάθμιση και απαξίωση των υπηρεσιών του Νοσοκομείου Αιγίου καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» με επιστολή προς τον διοικητή του ιδρύματος η οποία κοινοποιείται στο ΔΣ του Νοσοκομείου αλλά και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια.Αναλυτικά το Σωματείο Εργαζομένων αναφέρει: «Με την ανάληψη των καθηκόντων του νεοσυσταθέντος προεδρείου του σωματείου μας, ευελπιστούμε ότι με τη συνεχή παρουσία μας, με προτάσεις, παρεμβάσεις, εποπτεία θα συντελέσουμε κι εμείς στην ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου, την προστασία των εργαζομένων και κατ’ επέκταση των ασθενών και νοσηλευομένων.
Με την πολύχρονη εμπειρία των μελών του Σωματείου μας σε όλες τις ειδικότητες του Νοσοκομείου μας, μας δημιουργείται η αίσθηση ότι συντελείται σταδιακή υποβάθμιση και απαξίωση των υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αυτό προκύπτει και από τη διακοπή της λειτουργίας του Μικροβιολογικού εργαστηρίου κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις 5/9 του τρέχοντος έτους έως και σήμερα, λόγω της δραματικής μείωσης του προσωπικού του, αφήνοντας κενό σε μια βάρδια άκρως απαραίτητη και που λειτουργούσε έτσι όλα τα τελευταία έτη. Το κλείσιμο της νυχτερινής βάρδιας είναι γνωστό ότι εγκυμονεί κινδύνους για τους ασθενείς και ιδιαίτερα για έκτακτα περιστατικά.
Η μεταφορά των δειγμάτων με υπηρεσιακό αυτοκίνητο στην Πάτρα για τον έλεγχο και τη λήψη των απαντήσεων (επαναλαμβάνεται δε κατά τη νυχτερινή εφημερία όσες φορές κι αν χρειαστεί), σίγουρα έχει πολύ μεγάλο κόστος, επιπλέον απασχόληση υπαλλήλων, επικινδυνότητα λόγω αυτής της μεγάλης καθυστέρησης αλλά και πιθανά σοβαρές συνέπειες για ασθενείς που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
Την τύχη του Μικροβιολογικού φαίνεται ότι ακολουθεί και το Ακτινολογικό Εργαστήριο. Στις 29/10/12 με σχετικό έγγραφό σας καλείτε το προσωπικό, διαφόρων ειδικοτήτων του Νοσοκομείου μας, όπως διοικητικό, τεχνικό και παραϊατρικό (μικροβιολογικό και ακτινολογικό εργαστήριο), όπως εκδηλώσει ενδιαφέρον για προσωρινή μετακίνησή του προς το Νοσοκομείο των Καλαβρύτων, με σκοπό την ενίσχυση των εκεί αντιστοίχων τμημάτων.
Ήδη υπάρχουν προβλήματα από την έλλειψη προσωπικού που σας έχουμε και εμείς επισημάνει και πολύ καλά γνωρίζετε, προβλήματα που πρόκειται να ενταθούν από επικείμενες συνταξιοδοτήσεις εργαζομένων. Κατά την άποψή μας αυτά τα δύο δεν συνάγουν.
Έτσι θεωρούμε ότι έγγραφα ή ενέργειες όπως αποσπάσεις, μετακινήσεις ή μεταθέσεις εργαζομένων χωρίς την προηγούμενη αντικατάστασή τους, επηρεάζουν και επιδεινώνουν άμεσα την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου μας και επομένως την ασφάλεια των ασθενών.
Κατόπιν αυτών και προκειμένου να παραμείνουν ως είχαν οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Νοσοκομείου μας προς τους Αιγιώτες, σας παρακαλούμε όπως στους δύσκολους οικονομικούς καιρούς που διάγουμε να προσπαθήσετε για την ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού του Νοσοκομείου μας άλλως διατήρηση αυτού ως έχει και προς αυτήν την κατεύθυνση θα μας βρείτε σύσσωμους στο πλευρό σας και αποφύγετε παντοιοτρόπως να αποδυναμώνετε το εργατικό δυναμικό του Νοσοκομείου μας.
Να μεριμνήσετε δε και να ενεργήσετε ανάλογα και ως προς την αντικατάσταση των μετακινηθέντων υπαλλήλων που ήδη επιτρέψατε ή άλλως για την επιστροφή τους στις οργανικές τους θέσεις».