ο ΕΛΓΑ, απέστειλε στις 5-1-2018 καταστάσεις με τα πορίσματα εκτίμησης ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ που αφορούν ζημιές από 01/07/2017, ΑΙΓΙΟΥ, ΚΑΥΣΩΝΑΣ του προγράμματος ΕΛΓΑ 2017
Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για 10 ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι την 15-01-2018.

[the_ad id=”46371″]

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να πληροφορηθούν το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και το πόρισμα εκτίμησης της ζημιάς του και όποιος διαφωνεί με αυτό, μπορεί να υποβάλλει αίτηση ένστασης για το διοικηιτκό έλεγχο ή αίτηση επανεκτίμησης για το πόρισμα του μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών από Δευτέρα έως Παρασκευή στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, Νικολάου Πλαστήρα 11, εκτός από Τρίτη, στην ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ Δ.Ε. Αιγίου.

 

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”48922″]