Ο ταξίαρχος ε.α. Αθανάσιος Νταβλούρος, ο οποίος έχει καταθέσει αίτηση υποψηφιότητας για να συμπεριληφθεί στο συνδυασμό της Ν.Δ. στις επικείμενες εκλογές, στην Αχαΐα, μετά από την ενημέρωση που είχε από διοικητικά στελέχη της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας, αλλά και από αντιπροσωπεία των εργαζομένων, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Η Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, από την ημέρα της ίδρυσης της έως σήμερα βρέθηκε στο πλευρό δεκάδων χιλιάδων επιχειρήσεων και πολιτών της ευρύτερης περιοχής.
Η αιφνιδιαστική απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος για να μπει σε καθεστώς εκκαθάρισης, προκαλεί σωρεία ερωτηματικών ως προς την σκοπιμότητα της.
Η στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, την στιγμή που η ρευστότητα για τις επιχειρήσεις έχει φτάσει σε οριακό επίπεδο, είναι επιτακτική αναγκαιότητα.
Και η Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, τη δύσκολη περίοδο από το 2009 μέχρι σήμερα, ήταν πάντα στο πλευρό των τοπικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Η Τράπεζα της Ελλάδος οφείλει να παραμερίσει τις οποιεσδήποτε “άνωθεν εντολές” και να προχωρήσει στην ανάκληση της απόφασης της, καθώς της παρασχέθηκαν οι διαβεβαιώσεις ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι απόλυτα εφικτή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στα επίπεδα που προτείνονται. Είναι απόλυτα αυτονόητο, επίσης, ότι πρέπει να διασφαλιστεί το σύνολο των καταθέσεων, καθώς και οι θέσεις εργασίας σε όλα τα υποκαταστήματα της Τράπεζας».