Η Αίτηση Ακύρωση του Αχαιού δικηγόρου και καθηγητή Άγγελου Τσιγκρή, κατά του ειδικού τέλους επιτηδεύματος και της ετήσιας εισφοράς αλληλεγγύης, εκδικάζεται την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου ενώπιων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).Με την προσφυγή του στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο ο Αχαιός δικηγόρος και καθηγητής ζητά να ακυρωθούν τα δύο παραπάνω φορολογικά βάρη, που επιβλήθηκαν στους Έλληνες το 2011, ως αντισυνταγματικά.

Ο Αχαιός δικηγόρος κατέθεσε την Αίτηση Ακύρωσης στο ΣτΕ στις 22.9.2011. Η εκδίκαση της υπόθεσης προσδιορίσθηκε αρχικά στις 4.11.2011, ενώπιων της Ολομέλειας του ΣτΕ, λόγω σπουδαιότητας και επειδή το ζήτημα αφορά το σύνολο των φορολογούμενων πολιτών.

Όμως, η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 5.10.2012, αλλά δόθηκε και νέα αναβολή (λόγω της απεργίας των δικαστών και των εισαγγελέων) και τελικά προσδιορίσθηκε να συζητηθεί την Παρασκευή 26.10.2012.

Με την αφορμή αυτή ο Αχαιός δικηγόρος και καθηγητής Άγγελος Τσιγκρής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η φορολογία ασφαλώς και πρέπει να δίνει στο κράτος τα απαραίτητα δημόσια έσοδα για τη χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών, ιδίως για την υγεία, την παιδεία και γενικά την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

Δεν θα πρέπει, ωστόσο, να αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη της χώρας, στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και στην ευημερία των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση η φορολογική πολιτική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών και να σχεδιάζεται με γνώμονα και επιδίωξη την κοινωνική δικαιοσύνη.

Η υπέρμετρη αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών, σε συνδυασμό με τη μείωση των μισθών τους, οδηγεί σε πραγματική αδυναμία καταβολής των νέων φόρων, θίγει βάναυσα την οικονομική κατάσταση των φορολογούμενων, οδηγεί σε κατάσχεση της περιουσίας τους και προσβάλει ευθέως το Σύνταγμα και τις θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου…»._