Ο υπ. βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ (δικηγόρος – καθηγητής Εγκληματολογίας) Άγγελος Τσιγκρής -με αφορμή το πρωτοφανές κύμα κατάθεσης πινακίδων που αναμένεται να φτάσει τις 300.000- έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Πανικός έχει προκληθεί στην ασφαλιστική αγορά, από το πρωτοφανές κύμα κατάθεσης πινακίδων κυκλοφορίας των αυτοκινήτων από τους κατόχους τους, προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας το 2012.Μέχρι στιγμής ο αριθμός των πινακίδων κυκλοφορίας που κατατέθηκαν έφθαναν τις 250.000, με τελική εκτίμηση ότι θα αγγίξουν τις 300.000.

Το γεγονός αυτό θα πλήξει καίρια τα δημόσια έσοδα, αλλά και την ασφαλιστική αγορά, καθώς θα χαθούν 300.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια, αφού όσοι καταθέτουν τις πινακίδες κυκλοφορίας, θα διακόψουν ή δεν θα ανανεώσουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους.

Η σχετική διαδικασία -για όσους θέλουν να αποφύγουν τα τέλη και τα τεκμήρια του 2012- προβλέπει την παράδοση των πινακίδων στη ΔΟΥ, όπου υπάγεται ο ιδιοκτήτης, ο οποίος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην εφορία και το χώρο, που το αυτοκίνητο θα μείνει ακινητοποιημένο.

Ο ιδιοκτήτης, που επιθυμεί να καταθέσει στην εφορία άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες, πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του νόμου N. 1599/86, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά η διεύθυνση του χώρου φύλαξης και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του χώρου αυτού.

Παρά το γεγονός αυτό, σε πολλές εφορίες, οι υπάλληλοι δεν αρκούνται στην υπεύθυνη δήλωση, αλλά ζητούν από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων το Ε9.

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής δεν μπορεί να επιτευχθεί με τα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία έχουν αυξηθεί σε πρωτοφανές επίπεδο και επιβάλλονται ισοπεδωτικά, παραβιάζοντας κάθε συνταγματική έννοια φορολογικής δικαιοσύνης.

Η αύξηση των τελών κυκλοφορίας τελικά αντί να λειτουργήσει ευεργετικά στα δημόσια έσοδα του 2012, θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάρρευσή τους και την ανεπανόρθωτη ζημιά στην ασφαλιστική αγορά…»._