Ο πολιτευτής Αχαΐας Άγγελος Τσιγκρής -με αφορμή τη δημόσια συζήτηση για την επιβολή νέων φόρων, κατόπιν πιέσεων των εκπροσώπων της τρόικας- έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Προεκλογικά η ΝΔ, στους άξονες της φορολογικής της πολιτικής, είχε δεσμευθεί για: 1) έναν ενιαίο φόρο στα ακίνητα, 2) τη μη αύξηση των αντικειμενικών αξιών στα ακίνητα, 3) τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για πολίτες και επιχειρήσεις, 4) τη μείωση του ΦΠΑ στο 19% από 23% που είναι σήμερα και στη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ για τα νησιά, 5) τη χορήγηση φορολογικής αμνηστίας για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων, 6) την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και 7) τον συμψηφισμό οφειλών από και προς το Δημόσιο.

Η φορολογία ασφαλώς και πρέπει να δίνει στο κράτος τα απαραίτητα δημόσια έσοδα για τη χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών, ιδίως για την υγεία, την παιδεία και γενικά την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

Δεν θα πρέπει, ωστόσο, να αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη της χώρας, στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και στην ευημερία των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών και να σχεδιάζεται με γνώμονα και επιδίωξη την κοινωνική δικαιοσύνη.

Η υπέρμετρη αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών, σε συνδυασμό με τη μείωση των μισθών τους, οδηγεί σε πραγματική αδυναμία καταβολής των νέων φόρων, θίγει βάναυσα την οικονομική κατάσταση των φορολογούμενων και οδηγεί σε κατάσχεση της περιουσίας τους…»._